contact

06 44 32 19 64

info@hetluwtehuis.nl

Het Luwtehuis: een nieuw thuis voor mensen met een verstandelijke beperking

Een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking. Dat is wat woonzorgvoorziening Het Luwtehuis in Ureterp bewoners wil bieden. Bij voldoende belangstelling opent begin volgend jaar de nieuwe woonvoorziening haar deuren. De kleinschalige woonzorgvoorziening biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding en verzorging, in 20 studio’s en 3 woonkamers. Bewoners van Het Luwtehuis staan zoveel mogelijk middenin het dagelijkse leven in en rondom het huis. Dagactiviteiten worden in en nabij het huis georganiseerd en sluiten hier dan ook naadloos bij aan. 

De initiatiefnemers van Het Luwtehuis hebben een achtergrond in de zorgsector en specifiek op het gebied van begeleid wonen en dagbesteding. Jan van der Meer: “Een fijne woonplek met mogelijkheden voor dagbesteding in huis en vlak daarbuiten, aansluitend op de wensen en behoeften van de bewoners. Dat is wat we graag willen realiseren”. De woon- en leefomgeving van de bewoner staat centraal. Het Luwtehuis is een warm thuis voor haar bewoners.


Wonen in Het Luwtehuis

Het Luwtehuis biedt een hoogwaardige woon- en leefomgeving in combinatie met zorgverlening en dagbesteding op maat voor mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De kerngedachte binnen de woonzorgvoorziening is dat de bewoners actief betrokken worden bij het dagelijkse leven op en om de locatie. De gemeenschappelijke woonkamers en de dagactiviteiten spelen hierin een centrale rol. Door uit te gaan van actief meedoen van de bewoner, door bijvoorbeeld te koken, boodschappen te halen en de was en afwas te doen, wordt er een duidelijk appèl gedaan op de aanwezige vaardigheden en mogelijkheden. Iedere bewoner heeft een eigen studio met sanitaire voorzieningen. Rondom de woonzorgvoorziening ligt een tuin die vrij toegankelijk is voor alle bewoners. Daarnaast ligt het complex op een gunstige plek, dichtbij allerlei voorzieningen.


Dagactiviteiten buitenshuis

Het Luwtehuis wordt gevestigd in een pand dat aansluit op verpleeghuis Lijtehiem en woonzorgcentrum De Lijte, beide onderdeel van ZuidOostZorg. De initiatiefnemers van Het Luwtehuis en De Lijte kijken samen naar mogelijkheden om dagbesteding voor de bewoners van Het Luwtehuis in De Lijte te organiseren. Bewoners van het Luwtehuis zouden bijvoorbeeld in de keuken van De Lijte kunnen werken, in de schoonmaak of in de tuin. Tineke van der Veen, locatiemanager bij De Lijte: “Na de verbouwing krijgt De Lijte nóg meer dan voorheen een wijkfunctie, waarbij verbinding met de omgeving heel belangrijk is. Een samenwerking met het Luwtehuis past bij die plannen.” Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor dagbesteding bij reguliere bedrijven en organisaties in de directe omgeving. Samen met de bewoner en verwanten wordt gezocht naar passende dagbesteding, welke aansluit op de wens en mogelijkheden van de bewoner en op de verwachting van de betreffende organisatie.
Het Team

Medewerkers van Het Luwtehuis zijn de spil rondom de bewoners. Zij ontzorgen familieleden waar het kan en bieden bewoners warme en persoonlijke zorg binnen een huiselijke omgeving. Het professionele team van Het Luwtehuis is een vast team, bij voorkeur afkomstig uit de omgeving van Ureterp.


Geïnteresseerd?

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden in en rondom Het Luwtehuis en graag wilt kennismaken, neem dan contact op met Jan van der Meer, bereikbaar op 06 44 32 19 64 of mail naar info@hetluwtehuis.nl


Contact - Telefoon: 06 44 32 19 64
Email: info@hetluwtehuis.nl

Het Luwtehuis - Ureterp